تیکت پشتیبانی

مالیات

همانطور که سازمان امورمالیاتی  اساسا نحوه عملکرد مالیات را تغییر می دهند،رهبران مالیاتی باید به مشاوران استراتژیک تبدیل شوند.ما در کنار شما با شما کار می کنیم تا شما رو به تخصص،قابلیت ها،فناوری و ایده های نوآورانه متصل کنیم تا شما رو چابک تر کنیم و مالیات شما رو کاهش دهیم.با کنترل پویا کار کنید در بخش مالیات و دارایی تکامل مدل کسب و کار سریعتر از همیشه درحال افزایش است.شرکت ها در حال تطبیق با عصر دیجیتال،سرمایه گذاری در طرح های سبز و تنظیم برنامه های رشد بری بهبود و توسعه هستند.آنها نمیتوانند همه این کارها را بدون پیش بینی و قابلیت مدل سازی سناریو تیم مالیاتی خود انجام دهند.

الف)معاملات فصلی: قانون صورت معاملات فصلی در تیرماه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وارد فاز اجرایی شد.هدف اصلی این قانون به گفته سازمان امور مالیاتی افزایش شفافیت اقتصادی و بالابردن نظم و انضباط مالی است.به صورت کلی به موجب این قانون همه دستگاه‌های اجرایی و افراد حقیقی و حقوقی فراخوان شده باید نهایتاً ظرف مدت ۴۵ روز پس از شروع هر فصل ریز اطلاعات مربوط به معاملات خودشان را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

دو روش برای ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در سامانه پیش بینی شده است:

1-روش برخط( (online:با این روش مودیان مالیاتی میتوانند از طریق سامانه ارسال معاملات فصلی به آدرس https://tax.gov.ir/action/do/show/8 نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش اقدام نمایند.

2-روش غیر برخط(offline):با این روش مودیان مالیاتی میتوانند از طریق نرم افزار ارسال صورت معاملت فصلی(TTMS) همانند روش اول اقدام به ثبت اطلاعات نمایند.

ب)ارزش افزوده: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات،تولید و توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود.ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات-تولید-توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد یا نهایتاً توسط مصرف کننده نهایی پرداخت شود.مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات(مودیان این نظام مالیاتی)بایستی علاوه بر بهای کالا یا خدمات عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات،در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره‌ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.به طور خلاصه مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده و ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می گردد.

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده باید به صورت فصلی(هر سه ماه یکبار)پرداخت شود.کسب و کارهای مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده وظیفه دارند تا نهایتاً ۱۵ روز پس از پایان هر فصل با مراجعه به سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند.

ج)لیست مالیات حقوق: ارسال اطلاعات حقوق به سازمان امور مالیاتی هم برای کارفرما و هم کارمندان مجموعه،به عهده کارفرما است.در حال حاضر برای ارسال لیست مالیات بر حقوق،باید از سایت https://salary.tax.gov.ir استفاده کرد. طبق ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم،درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی)در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.طبق ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم،پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(85)این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

د)پلمپ دفاتر تجاری: طبق ماده ۶ قانون تجارت همه شرکت ها ملزم به ارائه دفاتر قانونی یا همان دفاتر تجاری هستند.برای ثبت نام پلمپ دفاتر قانونی باید به سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی irsherkat.ssaa.ir مراجعه کنید.طبق قانون همه اشخاص حقوقی و همچنین همه اشخاص حقیقی که موظف به تنظیم دفاتر قانون هستند باید پیش از سال مالی جدید، اقدام به دریافت دفتر قانونی یا همان دفاتر حسابداری خودشان کنند.

ه)اظهارنامه عملکرد: مهلت تسلیم انجام اظهارنامه مالیاتی و تکمیل آن در پایگاه اینترنتی سازمان امور اقتصادی و دارایی به آدرس tax.gov.ir برای اشخاص حقوقی،ارسال تا پایان تیر سال بعد و برای اشخاص حقیقی،هرسال تا ۳۱ خرداد سال بعد میباشد.

و)تشکیل پرونده مالیاتی: هر شخص حقیقی بابت همه درآمدهایی که در کشور دریافت می‌کند موظف به پرداخت مالیات است.اولین قدم برای این امر تشکیل پرونده مالیاتی است.مشاغل ظرف 4 ماه از شروع فعالیت موظف به تشکیل پرونده مالیاتی هستند.(تبصره ۳ ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم)  و به موجب قوانین تجارت،هر شخص حقوقی(شرکت)باید پس از تاسیس و ثبت جهت تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی اقدام نمایند.طبق مقررات مربوطه،شرکت تا دو ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر مالیات سرمایه می باشد.( tax.gov.ir-evat.ir )

خ)دادرسی مالیاتی: پشتیبانی مالیاتی و دادرسی مالیاتی هر دو از خدماتی هستند که توسط مشاورین مالیاتی ارائه می‌شوند. پشتیبانی مالیاتی مجموعه‌ای از خدمات مشاوره در زمینه امور مالیات است که به شرکت ها و موسسات ارائه می‌شود تا از قوانین مالیاتی و صدماتی که نا آگاهی از آنان می‌تواند به کسب و کار وارد کند در امان باشند. در زمینه پشتیبانی مالیاتی، مشاوران مالی کمک می کنند که کسب و کارها کمترین میزان از هزینه‌های مالیاتی را پرداخت کنند.البته کاهش هزینه‌های مالیاتی در چهارچوب قانون انجام می‌گیرد.اما بحث دادرسی مالیاتی به بعد از ارسال اظهارنامه مالیاتی ارتباط دارد.

در سال‌های اخیر که سیستم خود اظهاری برای پرداخت مالیات مودیان مالیاتی به کار گرفته شده،صاحبین کسب و کار خودشان باید بر اساس محاسبات انجام شده،میزان مالیات پرداختی خود را اظهار کنند.در بسیاری از موارد مالیات مشخص شده توسط کارشناسان امور مالیاتی رد میشود و مبلغ مالیات دیگری به جای آن تعیین می شود،ممکن است مبلغ مالیات جایگزین بسیار زیاد باشد و هزینه‌های زیادی به صاحبین کسب و کار وارد نماید.در این شرایط صاحبین کسب و کار صاحبان کسب و کار باید از اظهارنامه ای که ارسال کرده‌اند دفاع کنند تا مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی نباشند.بعد از اینکه برگ تشخیص مالیات به مودی ابلاغ شد،با اعتراض به آن فرآیند دادرسی مالیاتی شروع می شود.

درپشتیبانی مالیاتی مشاوران مالیاتی تنها به ارائه مشاوره در این زمینه می پردازند،اما در زمینه دادرسی مالیاتی مشاوران باید با تسلط بر امور مالی و مسائل حقوقی سعی کنند که میزان مالیات مشخص شده را تا حد امکان کاهش دهند.مشاور مالیاتی که فرایند دادرسی مالیاتی را پیگیری می‌کند باید در زمینه پیگیری پرونده های مالیاتی تجربه زیادی داشته باشد تا بتواند به خوبی از پس این امر برآید،همچنین لازم است این افراد بر قوانین و بخشنامه های جدید آگاه باشند و از آیین نامه مالیاتی و استانداردهای سازمان حسابرسی آگاهی کافی داشته باشند.