تیکت پشتیبانی

طراحی لگو

هدف از لوگو شناسایی کسب و کار شماست.به آن مانند پرچم یک کشور فکر کنید.هر عنصر درون پرچم معنی دارد.احساسات کلی پرچم به لطف این عناصر به میانبری برای توصیف آن کشور تبدیل می شود.یک لوگو نه تنها نشان دهنده کسب و کار شما است،بلکه تعهد به مشتری را نیز نشان می‌دهد.این می‌گوید که شما قصد دارید برای مدت طولانی در اطراف باشید.