تیکت پشتیبانی

ثبت شرکت

ثبت و تاسیس شرکت به شما این اجازه را می دهد که از تخصص افراد بسیار زیاد و با استعدادی در شرکت خود،بهره مند شوید.شما این افراد را در مجموعه ی خود استخدام می کنید و خاطر قوانین وضع شده،این افراد در چارچوب قوانین برای شما کار می کنند.حتی شما می‌توانید با استفاده از تخصص افراد دیگر،به زمینه هایی ورود کنید که حتی در آنها تخصصی ندارید و یا حتی فکرش را هم نمی کردید و دامنه فعالیت شرکت خود را هر روز گسترش دهید.در زیر به برخی از بزرگ‌ترین مزایای ثبت شرکت و تاثیر مستقیم آن در کسب و کارهای اشاره می کنیم تا اگر هنوز در ثبت شرکت خود تردید دارید راحت تصمیم گیری کنید:

1-ثبت شرکت به فعالیت های شرکت اعتبار میدهد.

2-شراکت در حوزه ی قانون و با اطمینان صورت می گیرد.

3-اعتبار قرارداد های شرکت افزایش می یابد.

4-امکان عقد قرارداد های بزرگ فراهم میشود.

5-امکان تامین سرمایه فراهم است.

6-امکان بهره مندی از دانش و تخصص دیگران وجود دارد.

مزایای ثبت و تاسیس شرکت به شرح مختصر شامل انجام فعالیت های شرکت به صورت قانونی،تمام اعضا نسبت به فعالیت های شرکت مسئول هستند،تمام اعضا ازحقوق قانونی بهره مند هستند و قانون از آنها حمایت میکند.با ثبت شرکت می توانند در مناقصات و مزایده ها شرکت کنند.شرکت های بزرگ و برندها – نمایندگی خود را به شرکت ها میدهند.تمام اطلاعات مربوط به شرکت ها باید واضح و کامل باشد،هر چه قدر از تاریخ ثبت شرکت ها بگذرد به اعتبار شرکت افزوده میشود. با ثبت شرکت ها میشود از مزایای دریافت وام و اعتبارات استفاده کرد،با ثبت شرکت میتوان با سایر کشورها مبادلات تجاری داشت.